Projekt Optur er et skolebaseret interventionsprojekt, som har til formål at fremme psykisk trivsel blandt danske børn og unge.
Projektet er et samarbejde mellem PsykiatriFondens Børne- og unge Projekt (PFBP) og Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed (FoBUS), som tidligere hørte til ved Københavns Universitet, men som nu er placeret på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Formål

Gennem Projekt Optur vil vi udvikle, gennemføre og evaluere en intervention, der har til formål at fremme psykisk trivsel blandt børn og unge. I projektet anlægger vi et såkaldt whole school approach, hvilket betyder, at vi ser på skolen som en helhed. Vi ønsker således at inddrage mange af de parter, der findes i og omkring skolen, dvs. elever, lærere, forældre, skolesundhedstjeneste og de strukturelle rammer. Projekt Optur skal på længere sigt udbredes til andre danske skoler og har overordnet fire formål:
Kontakt: info@ProjektOptur.dk